Ôn Châu

Tag

Đại Học Ôn Châu (Wenzhou University)
Đại Học Ôn Châu (còn gọi tắt là Ôn Đại) có tên tiếng Anh là Wenzhou University (WZU) và tên tiếng Trung là 温州大学 (温大) là một trường đại học thuộc tỉnh Chiết Giang do Chính quyền nhân dân thành phố Ôn Châu thành lập.
Read More
Đại Học Y Khoa Ôn Châu (Wenzhou Medical University)
Đại học Y khoa Ôn Châu hay Đại học Y Ôn Châu (còn gọi tắt là Ôn Y Đại) có tên tiếng Anh là Wenzhou Medical University (WMU) và tên tiếng Trung là 温州医科大学 (温医大), được thành lập năm 1958 bởi Ủy ban Y tế Quốc gia, Bộ Giáo dục và Chính phủ Nhân dân...
Read More
   
error: Nội dung được đăng ký bảo hộ bản quyền bởi DMCA!!!