Du học Hạnh Đạt

By

Đại học Hải Nam (Hainan University - 海南大学)
Đại học Hải Nam có tên tiếng Anh là Hainan University (SHU) và tên tiếng Trung là 海南大学, gọi tắt là Hải Đại (海大), là trường đại học trọng điểm thuộc dự án 211 và Song Nhất Lưu với chất lượng đào tạo TOP 1 tỉnh Hải Nam.
Read More
Đại Học Lan Châu (Lanzhou University)
Đại học Lan Châu có tên tiếng Anh là Lanzhou University (LZU) và tên tiếng Trung là 兰州大学, gọi tắt là Lan Đại (兰大), là trường đại học trọng điểm cấp quốc gia, đứng thứ nhất về chất lượng đào tạo tại tỉnh Cam Túc.
Read More
Đại Học Quý Châu (Guizhou University)
Đại học Quý Châu có tên tiếng Anh là Guizhou University (GZU) và tên tiếng Trung là 贵州大学, gọi tắt là Quý Đại (贵大) là một trong những trường đại học trọng điểm của tỉnh nói riêng và toàn Trung Quốc nói chung.
Read More
Đại Học Công Nghệ Đại Liên (Dalian University of Technology)
Đại học Công nghệ Đại Liên có tên tiếng Trung là 大连理工大学 và tiếng Anh là Dalian University of Technology (viết tắt: DUT hoặc DLUT) còn được gọi tắt là Đại Công (大工) là trường đại học toàn diện, thuộc dự án 985, 221 và Song Nhất Lưu.
Read More
Đại Học Vân Nam (Yunnan University)
Đại học Vân Nam (còn gọi tắt là Vân Đại) có tên tiếng Anh là Yunnan University (YNU) và tên tiếng Trung là 云南大学 (gọi tắt: 云大), là một trong những trường đại học có uy tín, thuộc dự án 211 và Song Nhất Lưu quốc gia tại tỉnh Vân Nam.
Read More
Đại Học Quảng Tây (Guangxi University)
Đại học Quảng Tây (còn gọi tắt là Tây Đại) có tên tiếng Anh là Guangxi University (viết tắt: GXU) và tên tiếng Trung là 广西大学 (có thể gọi tắt 西大), là một trong những trường đại học trọng điểm thuộc dự án 211, dự án Song nhất lưu của tỉnh Quảng Tây.
Read More
Đại Học Nam Xương (Nanchang University)
Đại học Nam Xương (còn gọi tắt là Nam Đại) có tên tiếng Anh là Nanchang University (NCU) và tên tiếng Trung là 南昌大学 (viết tắt: 南大), là một trường trọng điểm, thuộc dự án 211 và Song Nhất Lưu quốc gia tại tỉnh Giang Tây.
Read More
Đại Học Trịnh Châu (Zhengzhou University)
Đại học Trịnh Châu (còn gọi tắt là Trịnh Đại) có tên tiếng Anh là Zhengzhou University (ZZU) và tên tiếng Trung là 郑州大学 (viết tắt: 郑大), là trường đại học 211, Song Nhất Lưu được đánh giá tốt về giảng dạy tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Read More
Đại Học Nội Mông Cổ (Inner Mongolia University)
Đại học Nội Mông Cổ còn gọi là Đại học Nội Mông (gọi tắt là Nội Đại) có tên tiếng Anh là Inner Mongolia University (IMU) và tên tiếng Trung là 内蒙古大学 (内大) là một trường đại học trọng điểm quốc gia, thuộc dự án 211 và Song Nhất Lưu tại Trung Quốc.
Read More
Đại học Công nghệ Thái Nguyên (Taiyuan University of Technology - TYUT)
Đại học Công nghệ Thái Nguyên (còn gọi tắt là Thái Nguyên Lý Công) có tên tiếng Anh là Taiyuan University of Technology (TYUT) và tên tiếng Trung là 太原理工大学 (太原理工) là trường đại học trọng điểm, thuộc dự án 211 và Song Nhất Lưu tại tỉnh Sơn Tây.
Read More
1 2 3 8
   
error: Nội dung được đăng ký bảo hộ bản quyền bởi DMCA!!!