Hồ Sơ

Category

Chứng chỉ HSK là gì
HSK là kỳ thi năng lực Hán ngữ được tổ chức bởi Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (CLEC) và Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Hán khảo quốc tế (CTI).
Read More
Khám sức khỏe du học Trung Quốc là điều kiện tiên quyết khi đi du học. Bởi vậy, dù hồ sơ du học Trung Quốc của bạn có đẹp đến mấy, đôi khi điều kiện sức khỏe không đảm bảo bạn cũng không thể đi du học được. Vì vậy trong bài viết này, mình...
Read More
Tiêu chuẩn ảnh hồ sơ du học Trung Quốc
Ảnh hồ sơ du học Trung Quốc chính là ảnh chụp chân dung nền xanh hoặc trắng. Tuy đều là ảnh hồ sơ thông dụng giống như khi làm các loại giấy tờ cá nhân khác, Trung Quốc có những quy định hoặc tiêu chuẩn riêng đối với ảnh hồ sơ du học. Bài viết...
Read More
hồ sơ du học Trung Quốc
Hồ sơ du học Trung Quốc về cơ bản có yêu cầu không quá phức tạp. Chủ yếu bạn cần phải đáp ứng yêu cầu căn bản như tốt nghiệp tối thiểu THPT trở lên, có sức khỏe tốt. Ngoài ra, bạn cũng cần phải là người chưa từng có tiền án tiền sự. Ở...
Read More