Kim Hoa

Tag

Đại Học Sư Phạm Chiết Giang (Zhejiang Normal University)
Đại học Sư phạm Chiết Giang (còn gọi tắt là Chiết Sư Đại) có tên tiếng Anh là Zhejiang Normal University (ZJNU) và tên tiếng Trung là 浙江师范大学 (浙师大), à một trong những trường đại học trọng điểm cấp tỉnh tại Chiết Giang.
Read More
   
error: Nội dung được đăng ký bảo hộ bản quyền bởi DMCA!!!