Quảng Tây

Tag

Đại Học Quảng Tây (Guangxi University)
Đại học Quảng Tây (còn gọi tắt là Tây Đại) có tên tiếng Anh là Guangxi University (viết tắt: GXU) và tên tiếng Trung là 广西大学 (có thể gọi tắt 西大), là một trong những trường đại học trọng điểm thuộc dự án 211, dự án Song nhất lưu của tỉnh Quảng Tây.
Read More
Đại học Dân tộc Quảng Tây (Guangxi University for Nationalities)
Đại học Dân tộc Quảng Tây (广西民族大学) nằm giáp bên bờ Ung Giang con sông thơ mộng chảy quanh thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Quảng Tây.
Read More
   
error: Nội dung được đăng ký bảo hộ bản quyền bởi DMCA!!!