Giang Tô

Tag

Đại học Nam Kinh Trung Quốc
Đại học Nam Kinh là trường có danh tiếng hàng trăm năm tại Trung Quốc. Từ năm 1994, trường đã được hỗ trợ bởi dự án 211 và dự án 985 về việc phát triển cơ sở vật chất cũng như chất lượng đào tạo sinh viên.
Read More