Trùng Khánh

Tag

Đại Học Trùng Khánh (Chongqing University)
Đại học Trùng Khánh có tên tiếng Anh là Chongqing University (CQU) và tên tiếng Trung là 重庆大学, gọi tắt là Trùng Đại (重大), là trường đại học trọng điểm quốc gia, thuộc dự án 211, 985, Song Nhất Lưu.
Read More
Đại học Tây Nam (Southwest University - SWU)
Đại học Tây Nam (Southwest University) là trường đại học trọng điểm cấp quốc gia tại Trùng Khánh, đồng thời thuộc các dự án 985, 211 và Song Nhất Lưu.
Read More
   
error: Nội dung được đăng ký bảo hộ bản quyền bởi DMCA!!!