Hà Bắc

Tag

Đại Học Điện Lực Hoa Bắc (North China Electric Power University)
Đại học Điện lực Hoa Bắc có tên tiếng Anh là North China Electric Power University (NCEPU) và tên tiếng Trung là 华北电力大学, gọi tắt là Hoa Điện (华电), là đại học trọng điểm cấp quốc gia, thuộc dự án 985, 211, Song Nhất Lưu.
Read More
Đại Học Công Nghiệp Hà Bắc (Hebei University of Technology)
Đại học Công nghiệp Hà Bắc (Hebei University of Technology) là trường đại học do Chính quyền Nhân dân tỉnh Hà Bắc, Chính quyền Nhân dân thành phố Thiên Tân và Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng xây dựng.
Read More
   
error: Nội dung được đăng ký bảo hộ bản quyền bởi DMCA!!!