Quảng Châu

Tag

Đại Học Công Nghệ Hoa Nam (South China University Of Technology)
Đại học Công nghệ Hoa Nam (South China University of Technology) là một trong những ngôi trường đại học trọng điểm tại Trung Quốc với nhiều thành tích trong giảng dạy và đào tạo được nhiều thế hệ nhân tài ưu tú.
Read More
Đại Học Ngoại Ngữ Ngoại thương Quảng Đông
Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông (Guangdong University of Foreign Studies) là một trong những trường đại học trọng điểm thuộc tỉnh Quảng Đông.
Read More
Đại Học Sư Phạm Hoa Nam (South China Normal University)
Đại học Sư phạm Hoa Nam (South China Normal University) là một trong những ngôi trường trọng điểm của Quảng Đông, thuộc dựa án 211 quốc gia.
Read More
Đại học Trung y dược Quảng Châu
Đại học Trung y dược Quảng Châu (Guangzhou University of Chinese Medicine - GZUCM) là một trong những trường đại học lâu đời nhất của Trung Quốc về lĩnh vực Y học Cổ truyền.
Read More
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Quảng Đông (Guangdong Polytechnic Normal University - GPNU)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Quảng Đông (Guangdong Polytechnic Normal University - GPNU) là một trong những ngôi trường trọng điểm của tỉnh Quảng Đông.
Read More
Đại học Nông nghiệp Hoa Nam
Đại học Nông nghiệp Hoa Nam (South China Agricultural University) là một trong những ngôi trường đại học trọng điểm tại Quảng Đông, nằm trong dự án Song nhất lưu của Trung Quốc.
Read More
Đại Học Trung Sơn (Sun Yat-sen University)
Đại học Trung Sơn (Sun Yat-sen University - SYSU) là một trường đại học trọng điểm tại tỉnh Quảng Đông nói riêng và Trung Quốc nói chung khi đồng thời thuộc dự án 985, dự án 211, dự án Song nhất lưu.
Read More
   
error: Nội dung được đăng ký bảo hộ bản quyền bởi DMCA!!!