Thượng Hải

Tag

Đại Học Phúc Đán (Fudan University)
Đại học Phúc Đán có tên tiếng Anh là Fudan University (Fudan) và tên tiếng Trung là 复旦大学, gọi tắt là Phúc Đán (复旦), là trường TOP đầu Trung Quốc thuộc dự án 985, 211, Song Nhất Lưu và Liên minh C9.
Read More
Đại Học Thượng Hải (Shanghai University)
Đại học Thượng Hải có tên tiếng Anh là Shanghai University (SHU) và tên tiếng Trung là 上海大学, gọi tắt là Thượng Đại (上大), là trường đại học tổng hợp, đào tạo đa ngành thuộc dự án 211 quốc gia.
Read More
Đại học Giao thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University)
Đại học Giao thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University - 上海交通大学) còn thường được gọi tắt là Thượng Giao Đại (上交大) là một trong những trường đại học hàng đầu thành phố Thượng Hải nói riêng và toàn Trung Quốc nói chung, đồng thời thuộc dự án 211, dự án 985, Liên minh C9.
Read More
học viện công thương sydney
Học viện Công thương Sydney (SILC Bussiness School) được thành lập vào năm 1994 dưới sự hợp tác và sở hữu bởi Đại học Thượng Hải (SHU) tại Trung Quốc và Đại học Công nghệ Sydney (University of Technology Sydney - UST) tại Australia. SILC hiện nay đang là trường kinh doanh có vị thế...
Read More
   
error: Nội dung được đăng ký bảo hộ bản quyền bởi DMCA!!!