Thiểm Tây

Tag

Đại Học Giao Thông Tây An (Xi'an Jiaotong University)
Đại học Giao thông Tây An (Xi'an Jiaotong University) tọa lạc tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, là trường đại học trọng điểm quốc gia theo định hướng nghiên cứu toàn diện trực thuộc Bộ Giáo dục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Read More
   
error: Nội dung được đăng ký bảo hộ bản quyền bởi DMCA!!!