Dự án 985 – Các trường đại học hàng đầu Trung Quốc

dự án 985

Dự án 985 là một dự án được xây dựng nhằm thành lập các trường đại học đẳng cấp thế giới trong thế kỷ 21 do chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đề xướng. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1998, cựu chủ tịch Giang Trạch Dân đã tuyên bố rằng “Trung Quốc phải có một số trường đại học tiên tiến ở trình độ quốc tế ”, vì vậy Dự án 985 đã được khởi động. Trong giai đoạn đầu, 9 trường đại học đã được đưa vào danh sách thuộc dự án. Giai đoạn thứ hai, bắt đầu vào năm 2004, đã mở rộng chương trình cho đến nay đã đạt gần 40 trường đại học.

Dự án 985 là gì?

Với sự thành công lớn của Dự án 211, Dự án 985 đã được đề ra trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Bắc Kinh (tháng 5 năm 1998). Mục đích của Dự án 985 là tạo ra các trường đại học ưu tú từ 39 trường đại học thuộc Dự án 211. Nó cũng nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác và trao đổi quốc tế, và thu hút sinh viên quốc tế.

Dự án 985 ban đầu cung cấp vốn cho 9 trường đại học Trung Quốc, bao gồm: Đại học Thanh Hoa, Đại học Chiết Giang, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Giao thông Tây An, Đại học Khoa học và Công nghệ, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán và Đại học Nam Kinh.

Năm 2004, thêm 30 trường đại học Trung Quốc được bổ sung trong giai đoạn hai của dự án. Bộ giáo dục Trung Quốc đã chính thức liệt kê tổng cộng 39 trường đại học trong dự án này.

Nội dung chủ đạo

Dự án 985 nhằm đẩy nhanh việc xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới và các trường đại học trình độ cao, dựa theo các yêu cầu từ góc nhìn khoa học về phát triển, đổi mới cơ chế, cải cách nổi bật, tập trung vào chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện chiến lược bồi dưỡng nhân tài quốc gia, đẩy nhanh việc xây dựng các nhà lãnh đạo học thuật và các đội ngũ sáng tạo; kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng một đất nước đổi mới, đẩy nhanh việc nâng cao năng lực độc lập về đổi mới của các trường đại học bậc cao và tăng cường đào tạo những nhân tài hàng đầu.

Việc thực hiện chiến lược “đi ra ngoài” sẽ nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các trường đại học trình độ cao; đạt được những đột phá mới trong đổi mới hệ thống quản lý và cơ chế vận hành của các cơ sở đào tạo đại học, tập trung hơn nữa nguồn lực, tận dụng lợi thế, và bắt tay vào con đường xây dựng các trường đại học cấp cao ở Trung Quốc.

Các nhiệm vụ chủ yếu

Các nhiệm vụ chủ yếu của dự án 985 bao

 • Đạt được những đột phá mới trong xây dựng ngành học, đẩy nhanh việc thành lập một số ngành học đạt trình độ tiên tiến quốc tế.
 • Cải cách phương thức đào tạo, và tiến hành các cuộc cải cách thí điểm để đào tạo ra những tài năng sáng tạo hàng đầu.
 • Tận dụng đầy đủ các cơ hội trước mắt để đẩy nhanh việc giới thiệu và phát triển các nhà lãnh đạo học thuật và các nhóm đổi mới.
 • Tăng cường kết nối với phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, đẩy nhanh việc nâng cao năng lực đổi mới độc lập và phục vụ xã hội.
 • Tăng cường mở cửa với thế giới bên ngoài và thực hiện các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế ở cấp độ cao.

Kinh phí xây dựng

Kinh phí xây dựng “Dự án 985” do các bên cùng gây quỹ, và các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp có đủ năng lực được khuyến khích tích cực gây quỹ để xây dựng các trường học có liên quan “Dự án 985”. Trong đó, quỹ đặc biệt của trung ương chủ yếu được sử dụng cho nền tảng đổi mới khoa học và công nghệ của “Dự án 985”, cơ sở đổi mới triết học và khoa học xã hội và xây dựng đội ngũ, các quỹ khác có thể được bố trí theo kế hoạch xây dựng “Dự án 985” của các trường.

Việc sử dụng và quản lý quỹ đặc biệt “Dự án 985” được chấp hành theo quy định “Biện pháp quản lý quỹ đặc biệt ” Dự án 985 “”do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục ban hành.

Danh sách các trường đại học thuộc Dự án 985

Dưới đây là các trường đại học nằm trong dự án 985, hay còn được gọi là “đại học 985”.

 • Đại học Thanh Hoa – 清华大学
 • Đại học Bắc Kinh – 北京大学
 • Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc – 中国科技大学
 • Đại học Nam Kinh – 南京大学
 • Đại học Phục Đán – 复旦大学
 • Đại học Giao thông Thượng Hải – 上海交通大学
 • Đại học Giao thông Tây An – 西安交通大学
 • Đại học Chiết Giang – 浙江大学
 • Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân – 哈尔滨工业大学
 • Đại học Nam Khai – 南开大学
 • Đại học Thiên Tân – 天津大学
 • Đại học Đông Nam – 东南大学
 • Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung – 华中科技大学
 • Đại học Vũ Hán – 武汉大学
 • Đại học Hạ Môn – 厦门大学
 • Đại học Sơn Đông – 山东大学
 • Đại học Hồ Nam – 湖南大学
 • Đại học Hải dương Trung Quốc – 中国海洋大学
 • Đại học Trung Nam – 中南大学
 • Đại học Cát Lâm – 吉林大学
 • Đại học Công nghệ Bắc Kinh – 北京理工大学
 • Đại học Công nghệ Đại Liên – 大连理工大学
 • Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh – 北京航空航天大学
 • Đại học Trùng Khánh – 重庆大学
 • Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử – 电子科技大学
 • Đại học Tứ Xuyên – 四川大学
 • Đại học Bách khoa Hoa Nam – 华南理工大学
 • Đại học Trung Sơn – 中山大学
 • Đại học Lan Châu – 兰州大学
 • Đại học Đông Bắc – 东北大学
 • Đại học Công nghiệp Tây Bắc – 西北工业大学
 • Đại học Đồng Tế – 同济大学
 • Đại học Sư phạm Bắc Kinh – 北京师范大学
 • Đại học Nhân dân Trung Quốc – 中国人民大学
 • Đại học Nông nghiệp Trung Quốc – 中国农业大学
 • Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng – 国防科技大学
 • Đại học Dân tộc Trung ương – 中央民族大学
 • Đại học Sư phạm Hoa Đông – 华东师范大学
 • Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc – 西北农林科技大学

Kế tiếp dự án 211 và dự án 985, còn có dự án Song nhất lưu – Double First-Class là một dự án mới được xây dựng chặt chẽ hơn và có tầm nhìn tới năm 2050. Những người quan tâm đến du học Trung Quốc nên tìm hiểu cả 3 dự án này.

Du Học Hạnh Đạt

LIÊN HỆ DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TRUNG QUỐC

Leave a Reply